Færden inn til Tønsberg Havn

Vi gleder oss til å ta imot tusenvis av seilere i juni. Noen av båtene velger å snu etter målgang, men vi håper mange vil ta turen for å oppleve målbyen Tønsberg. For å komme inn til havneområdet må seilerne gjennom kanalbrua, og det engasjerer mange hvordan det skal organiseres. Arrangøren jobber systematisk med å få best mulig løsninger for bruåpning og båtpassering. Sikkerheten har førsteprioritering.

 

 

Seilasen avsluttes ved Husøyflaket så seilerne har ikke hastverk med å komme gjennom brua. Det legges opp til at båtene skal kunne ligge å vente før brua, og at lettbåter vil organisere og sluse båter gjennom slik at det blir effektivt og trygt. Brua vil gå opp oftere enn normalt, og bilister må belage seg på å vente noe, men det jobbes godt og strategisk for å gjøre dette så effektivt som mulig.

 

Ut fra tidligere tall ventes det at et sted mellom 400 til 500 båter vil ankomme Tønsberg Havn i forbindelse med Færderseilasen 9-11/6 2017. Ved normale værforhold tilsier erfaringstall at de første båtene ankommer fredag 9/6 fra kl. 21.00 og utover, og det største volumet av båter vil ankomme midt på natten og tidlig lørdag.

 

Retur søndag starter tidlig. Det vil bli kartlagt ved ankomst hvor mange som skal gjennom kanalen og kanalbroen, hvor mange som skal sydover og velger Vestfjorden, og hvor mange som ønsker å bli værende i Tønsberg ekstra dager (det arrangeres regatta på Fjærholmen påfølgende helg, og det ventes at en del båter vil bli liggende frem til det).

 

Broåpninger:

Intervaller og lengde på åpninger er ikke fastsatt, men det er lagt noen hovedlinjer:

 

Ved ankomst fredag/lørdag:

Gjennom natten er det lite biltrafikk over broen, og det er mulig å gjennomføre broåpninger hyppig og over en viss tid, slik at de største volumene kommer inn uten å hindre særlig annen trafikk. Fra kl 0900 går intervallene over i et annet modus, med færre broåpninger og normal lengde på broåpningene.

 

Ved avreise søndag:

Det planlegges tidlig start og hyppige åpninger fra tidlig morgen, slik at det største volumet er ute før kl 12.00, og før biltrafikken tiltar over broen. Ut over formiddagen går det tilbake til normal drift av broen.

 

Logistikk:

Det jobbes på flere plan for å kvalitetssikre logistikken.

 

Tidlig i prosessen er det avholdt strategimøter hvor alle nødetater (brann, politi og AMK), Statens Vegvesen, Tønsberg Kommune – Bydrift, Tønsberg Havnevesen og arrangør har deltatt for å drøfte prosjektet.

 

Det er opprettet en arbeidsgruppe som jobber med det tekniske og praktiske rundt selve broåpningene. Gruppen er satt sammen av representanter fra Statens Vegvesen, Tønsberg Kommune – Bydrift, Tønsberg Havnevesen og arrangør.

 

Videre er det satt sammen et team som skal håndtere logistikk av båter fra målgang ved Husøy til fortøyning Tønsberg. I dette arbeidet er Tønsberg Seilforening og Kongelig Norsk Seilforening (KNS) i førersetet.

 

Sikkerhet:

Norconsult er engasjert til å foreta ROS-analyse av prosjektet, og tiltak vil bli iverksatt ut fra denne.

 

Ved en eventuell utrykning fra AMK eller Politi vil brovakt bli varslet, og kanalbroen vil legges ned omgående. Kommunikasjon med seilbåtene vil foregå fra lettbåter i kanalen, som igjen kommuniserer med brovakt via VHF. Båtene skal være forberedt på å gjøre umiddelbar stopp ved en eventuell nødsituasjon.

 

Vestfjorden:

KNS (Kongelige Norske Seilforbundet) som har ansvaret for seilasen har vurdert Vestfjorden som innseiling, men vær og navigasjonsmessig kan dette være veldig utfordrende.

 

Informasjon:

Det legges en egen plan for hvordan informasjon om arrangementet, inkludert broåpninger, skal distribueres til alle som er berørt i god tid før festivalhelgen 9-11 juni 2017. Informasjon vil også bli lagt ut på www.færderfestivalen.no fortløpende.

 

Til festival start

260

Dager

68

Timer

68

Minuter

260

Sekunder

Festivalens posisjon

N

59.2675699

Ø

10.4075608

Finn veien til festivalen

Finding...

Close